BEHGJET PACOLLI

Zëvendëskryeministri i parë i Kosovës dhe Ministër i Punëve të Jashtme

Këto fjali ia dedikoj të rinjëve të Kosovës dhe rinisë në përgjithësi duke
ju përcjellë mesazhin se në jetë qdo gjë është e mundur aty ku investohen
koha, vullneti dhe shpirti. Të mos humbin shpresën dhe besimin se me punë
dhe përkushtim arrihet qdo gjë, duke respektuar njeriun me tërë vlerat dhe
atributet që i ka. Mbarë botës i kemi dëshmuar se kombi ynë i vogël gjithmonë
ka nxjerrë njerëz të mëdhenjë. Beso gjithnjë se ti mund të jesh njeri prej tyre,
mos qëndro anonim, jeta është plot sfida-sfidoji ato, por me një kusht: interesat
e secilit të jenë të përfaqësuara në mënyrë të drejtë dhe harmonike...